Skip to content

Featured Post
Featured Post
Featured Post
Featured Post

Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten

Posted in Nieuws

Met dit wetsvoorstel wordt de zorg voor de uitvoering van technische werkvoorzieningen voor mensen met een visuele beperking overgeheveld van de gemeenten naar het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning…

Spoorboekje banenafspraak: routes naar inclusief werkgeven

Om werkgevers te helpen bij het in dienst nemen en houden van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, hebben Cedris en SBCM het Spoorboekje banenafspraak samengesteld. De banenafspraak houdt in dat werkgevers tot 2026 minimaal 125.000 extra banen voor deze groep werkzoekenden moeten realiseren. Het Spoorboekje geeft de werkgevers een volledig overzicht van beschikbare voorzieningen en subsidieregelingen die daarbij ingezet kunnen worden, inclusief tips hoe hiervan gebruik te maken. Dit moet ervoor zorgen dat meer werkgevers bijdragen aan het realiseren van de banenafspraak en daarmee aan een inclusieve arbeidsmarkt. Lees meer.

Zichtbaar in Werk

Zichtbaar In Werk beoogt drempels weg te nemen om de arbeidsparticipatie van mensen met een visuele beperking te verhogen. Dat doen we door:

- via één loket informatie en advies te bieden aan werkzoekenden en werkenden met een visuele beperking en hun ondersteuners en (potentiële) werkgevers te informeren specifiek over werken met een visuele beperking;

- onze communicatie- en informatievoorziening niet alleen digitaal aan te bieden, maar ook telefonisch;

- de mogelijkheden van werken met een visuele beperking te laten zien met goede voorbeelden, positieve beelden en zoveel mogelijk zelfregie bij de klant te beleggen;

- kennis en expertise over werken met een visuele beperking actief te delen en uit te wisselen met partijen die in de keten actief zijn;

  • extra ondersteuning te bieden aan jongeren met een visuele beperking die de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt maken.

Lees meer

Wilt u contact met ons opnemen? Dat kan via info@zichtbaarinwerk.nl en telefoonnummer 030 – 293 1141. We zijn bereikbaar op maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 15.30 uur, of via de voicemail.

Kalender

Regelmatig - Oogcafé’s voor mensen met een visuele beperking in grote steden in het land.

Praktijkdagen 2023 - donderdag 9 november 2023: ‘Samen voor de klant’ in de Woonindustrie in Nieuwegein.

Divosa najaarscongres donderdag 23 november 2023

Training Energiemanagen in je werk 20 & 21 september 2023

Deel ook een praktijkvoorbeeld

Inspireer en motiveer met jouw praktijkvoorbeeld andere:

  1. Werkzoekenden met visuele beperking;
  2. Studenten op zoek naar een stageplaats;
  3. Werkgevers met een blinde of slechtziende sollicitant of werknemer;
  4. Bemiddelaars en klantmanagers die begeleiden naar baan in het reguliere arbeidsproces.

Mail jouw praktijkvoorbeeld naar info@zichtbaarinwerk.nl.