Skip to content

Featured Post
Featured Post

Aanvraag voor werkvoorziening vanaf 2024 bij het UWV

Posted in Nieuws, and Uitgelicht

Aanvraag voor werkvoorziening vanaf 2024 bij UWV Mensen met een visuele beperking en een Participatiewet-uitkering kunnen vanaf 2024 een aanvraag voor werkvoorziening indienen bij het UWV. Met dit wetsvoorstel is de Eerste Kamer gisteren akkoord gegaan. Aanvragen van…

Featured Post
Featured Post

Over Zichtbaar in Werk

Onder de naam 'Informatie- en Adviespunt Zichtbaar in Werk' geven BartiméusKoninklijke Visio en de Oogvereniging samen informatie en advies aan iedereen die meer wil weten over werken met een visuele beperking. Met onze samenwerking willen we meer mensen met een visuele beperking helpen naar werk.

Benieuwd naar kansen en mogelijkheden? Wij geven informatie en advies aan iedereen die te maken heeft met werk en een visuele beperking (werkgevers, arbeidsbemiddelaars en werk(zoek)enden):
- 030 293 11 41
- info@zichtbaarinwerk.nl

Volg ons voor meer informatie en actuele berichten ook op LinkedIn

linkedin logo

 

Kalender

Online helpdesk special - Dag van de Arbeid

1 mei van 19:30 - 20:30 u. - Ervaringsdeskundige professionals van Incluvisie beantwoorden al je vragen over werk en werkbehoud. Ze staan klaar voor werkgevers, werkzoekenden met een (visuele) beperking en voor werkenden die zoeken naar manieren om het werk vol te houden.

Voor gesprekken van persoonlijke aard is er de optie om met één van de helpdeskmedewerkers apart te spreken in een breakroom.

Aanmelden kan via roos@incluvisie.nl.

Online informatiebijeenkomst - Inclusieve regelingen en voorzieningen voor werkgevers

21 mei van 15:00 - 16:30 u. - Betsie Gerrits (Hoofd Werkgeversdienstverlening) en Ellen Jacobs (Landelijk Manager voorzieningen en re-integratiemiddelen) van UWV vertellen over de regelingen en voorzieningen die vanuit UWV en gemeenten beschikbaar zijn voor werkgevers die medewerkers met een ondersteuningsbehoefte in dienst willen nemen of hebben. Zij geven antwoord op vragen als 'Wanneer kun je aanspraak maken op aanpassing van de werkplek of jobcoaching?' en 'Waar kun je terecht voor medewerkers met een visuele beperking?'

Meer informatie vindt je via deze link. Aanmelden kan via deze link.

Online Werkcafé 'Hoe helpen hulpmiddelen je om aan het werk te blijven?'

27 mei van 19:30 - 21:00 u. - Het houden van je baan en jezelf ontwikkelen kosten extra moeite als je een visuele beperking hebt, zeker als je oogaandoening toeneemt. In het online werkcafé van de Oogvereniging gaat het hierover op 27 mei. De centrale vraag die avond is: 'Hoe kun je zo goed mogelijk gebruikmaken van hulpmiddelen om je mogelijkheden en werktempo te vergroten?'

Aanmelden kan via werk@oogvereniging.nl

Training 'Energie managen in je werk'

25 en 26 september in Ermelo - In de training ga je aan de slag met andere manieren van werken en leer je keuzes maken in het slim omgaan met je energie. Met als doel prettiger werken en het verbeteren van vitaliteit, zodat werken leuk en verantwoord blijft.

Deel ook een praktijkvoorbeeld

Inspireer en motiveer met jouw praktijkvoorbeeld andere:

  1. Werkzoekenden met visuele beperking;
  2. Studenten op zoek naar een stageplaats;
  3. Werkgevers met een blinde of slechtziende sollicitant of werknemer;
  4. Bemiddelaars en klantmanagers die begeleiden naar baan in het reguliere arbeidsproces.

Mail jouw praktijkvoorbeeld naar info@zichtbaarinwerk.nl.