Skip to content

Featured Post

Bas Brons: ondanks en dankzij zijn beperking professional coach

Posted in Nieuws, Uitgelicht, and Zo kan het

Bas Brons – Agoog (SPH) en gecertificeerd NLP Master Coach bij BBCoaching – werkte mee aan een filmportret waarin we tonen dat het prima kan: werken met een visuele beperking. Bas Brons heeft het syndroom van Usher en…

Featured Post

Ongehoord & ongezien, verhalen van 12 ambassadeurs

Zij zijn blind of slechtziend, doof of slechthorend of allebei. Van een beetje tot heel erg. Toch lijkt het vaak alsof er juist iets mis is met de oren en ogen van de rest van Nederland. Deze ambassadeurs willen, net als iedereen, gezien en gehoord worden. Alleen dan kunnen we met de gemeente zorg en ondersteuning regelen die écht passend is. En dan kunnen we leren, studeren, werken, vrijwilligerswerk doen, kortom: meedoen in het leven van alledag. Lees de verhalen.

Zichtbaar in Werk

Met Zichtbaar in Werk richten we ons in drie arbeidsmarktregio’s primair tot jongeren van 18 tot ca. 30 jaar met een visuele beperking en diploma, op zoek naar een (duurzame) baan op de reguliere arbeidsmarkt. Eind 2018 hopen we 20 jongeren blijvend aan werk te hebben geholpen. En ook zoveel mogelijk kennis en ervaringen te hebben gebundeld. Dat doen we o.a. door bestaande ervaringen, kennis en informatie op deze website te bundelen door te verwijzen naar de originele bronnen. Lees meer.

Kalender

  • 2019 - Praktijkdagen 2019 - 1e: donderdag 14 maart 2019 De Praktijkdagen bieden Kennis, Inspiratie en Resultaat over de Participatiewet, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten en Wet SUWI. De Praktijkdagen hebben als doel om onder meer via praktijkvoorbeelden de uitvoering te ondersteunen en te inspireren - Programmaraad
  • maandag 11 t/m vrijdag 15 februari 2019 - Week van de Realist Om te laten zien hoe inclusie werkt, reist het team door heel Nederland om samen met realisten organisaties te bezoeken. - CNV Jongeren - Team Jong en Kwetsbaar
  • vrijdag 8 maart 2019 - Participatielezing Ton Wilthagen 'Een radicale ommezwaai van de arbeidsmarkt' - Movisie in samenwerking met Cedris/SBCM en Platform voor Sociale Vraagstukken - Den Haag
  • vrijdag 15 maart en zaterdag 16 maart 2019 - De ZieZo beurs 2019 - dé beurs over leven met minder zicht - Beatrixgebouw in Utrecht
  • woensdag 27 en donderdag 28 maart 2019 - Praktijkgerichte training Energiemanagen in je werk. Hoe houd je als werknemer met een visuele beperking je energie op peil, zodat werken leuk en verantwoord blijft én je tijd en energie overhoudt voor andere activiteiten? - Bartiméus

Deel ook een praktijkvoorbeeld

Inspireer en motiveer met jouw praktijkvoorbeeld andere:

  1. Werkzoekenden met visuele beperking;
  2. Studenten op zoek naar een stageplaats;
  3. Werkgevers met een blinde of slechtziende sollicitant of werknemer;
  4. Bemiddelaars en klantmanagers die begeleiden naar baan in het reguliere arbeidsproces.

Mail jouw praktijkvoorbeeld naar info@zichtbaarinwerk.nl.