Skip to content

Reactie op evaluatie Participatiewet SCP

Posted in Nieuws, and Uitgelicht

De Participatiewet heeft nauwelijks meer banen opgeleverd, ook niet voor mensen die blind of slechtziend zijn. De Participatiewet heeft de baankansen voor mensen met een arbeidsbeperking niet verbeterd. Volgens het kritische oordeel van het Sociaal en Cultureel Planbureau zijn de doelstellingen nauwelijks gehaald.

Gemeenten richten zich op de kansrijkste groepen en een meerderheid van de werkgevers blijkt niet op de hoogte van de regels en middelen om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Er is te weinig geld voor begeleiding en bovendien blijkt een deel van de beoogde mensen niet te worden bereikt. Zo concludeert het SCP.

“Wil je mensen die slechtziend of blind zijn aan het werk krijgen of houden, dan is specifieke deskundigheid en begeleiding op maat een voorwaarde.”

‘De resultaten zijn vergelijkbaar met wat wij als Bartiméus tegen komen als wij mensen die blind of slechtziend zijn begeleiden als zij op zoek zijn naar werk. Wij zien dat het uitmaakt hoe de leidinggevende zich opstelt en welke faciliteiten een werkgever wil bieden. Wil je mensen die slechtziend of blind zijn aan het werk krijgen of houden dan is specifieke deskundigheid en begeleiding op maat een voorwaarde om succes te kunnen boeken. Dit bleek ook uit het project Zichtbaar in Werk waarvan we de conclusies en aanbevelingen aangeboden hebben aan staatssecretaris Van Ark op 29 oktober jongstleden’, aldus Jopie Nooren, voorzitter van de raad van bestuur Bartiméus. ‘Ook voor mensen die blind of slechtziend zijn betekent werk zoveel: een eigen inkomen, de kans om je verder te ontwikkelen, trots zijn op wat je doet en mee kunnen doen.’

Aanbevelingen

Uit het project Zichtbaar in Werk bleek dat voor jongeren die blind of slechtziend zijn de kansen nog minder bemoedigend zijn. Uit het project kwamen de volgende aanbevelingen:

  1. Zorg voor beter zicht op mensen met een visuele beperking zonder baan.
  2. Vereenvoudig en professionaliseer de toegang tot de voorzieningen.
  3. Kom tot één servicepunt voor werken met een visuele beperking.

Over Project Zichtbaar in werk

De afgelopen kleine drie jaar werkten vertegenwoordigers uit vier arbeids-marktregio’s en landelijke experts samen aan de begeleiding naar werk van jonge mensen die blind of slechtziend zijn. In dit project Zichtbaar in Werk is een aanpak of werkwijze ontwikkeld die in alle arbeidsmarktregio’s gebruikt kan worden. Daarnaast is er ook een kennisportaal www.zichtbaarinwerk.nl opgezet. Het project is financieel ondersteund door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SBCM, Instituut Gak en Bartiméus.

Voor meer informatie verwijzen we u naar het uitgebreide rapport dat u kunt vinden op de website: www.zichtbaarinwerk.nl.

Lees ook: Kansen voor werken met een visuele beperking blijven onbenut (30 oktober 2019)

Voor meer informatie kun u contact opnemen met projectleider Annelies Lichtenberg op 06- 53895865.