Skip to content

Over Zichtbaar in Werk

Zichtbaar in Werk is ontstaan vanuit het project Zichtbaar in Werk uit 2017, dat beoogde in samenwerking met gemeenten, UWV en expertiseorganisaties meer jongeren met een visusbeperking aan het werk te krijgen.

Adviezen vanuit project zichtbaar in werk:
– Organiseer specialistische ondersteuning die permanent opvraagbaar is;
– Besteed tijdens de schoolperiode meer aandacht aan werk en de arbeidsmarkt;
– Elke arbeidsmarktregio heeft een aanspreekpunt voor werken met een visuele beperking;
– Help professionals met info, kennis en ondersteuning op één plek;
– Organiseer een verbetertraject voor voorzieningen/hulpmiddelen voor gemeenten;
– Jongeren moeten weten wat ze nodig hebben om te kunnen werken;
– Maak werken met een visuele beperking bekender bij werkgevers;
– Los knelpunten in de regelgeving op.

Vanuit de adviezen is dit informatie- en adviespunt ontstaan. Met als doel centraal informatie toegankelijk te maken over werk zoeken en werken met een visuele beperking: op één plek, eenduidig, deskundig en specifiek over werken met een visuele beperking.

Vraagbaak voor werkzoekenden, werkenden en werkgevers
Daarnaast willen we een vraagbaak zijn voor schoolverlaters, werkenden en werkzoekenden met en visuele beperking en hun ondersteuners (medewerkers van UWV of gemeenten, decanen, ambulant onderwijsbegeleiders) en ook voor (potentiële) werkgevers. We hebben de ambitie om kennis te delen en uit te wisselen met de professionals bij de diverse organisaties. Ook kennen we samenwerkingsverbanden die werken aan werk voor mensen met een visuele beperking.

Werkscan voor schoolverlaters
Voor schoolverlaters met een visuele beperking bieden we een ‘werkscan’. Deze werkscan heeft als doel een optimale aansluiting realiseren tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor jongeren met visuele beperking die gaan werken of werk gaan zoeken. De werkscan biedt inzicht in talenten van de jongere, zicht op kansrijke baanmogelijkheden en zicht op ondersteuning en hulpmiddelen die nodig voor de toeleiding naar duurzame arbeid.