Skip to content

Over Zichtbaar in Werk

Zichtbaar in Werk is hét informatie- en adviespunt voor iedereen die betrokkenen is bij werken met een visuele beperking.

Onder de naam ‘Informatie- en Adviespunt Zichtbaar in Werk’ werken BartimeusKoninklijke Visio en de Oogvereniging samen aan de ambitie om meer mensen met een visuele beperking te helpen naar (behoud van) werk.

Doelgroepen

Zichtbaar in Werk richt zich op iedereen die te maken heeft met werken en een visuele beperking:

  1. Arbeidsgerechtigde mensen met een visuele beperking: schoolverlaters, werkenden en werkzoekenden met een visuele beperking
  2. (Potentiële) werkgevers
  3. Arbeidsbemiddelaars/begeleiders: ondersteuners zoals medewerkers van UWV of gemeenten, decanen, ambulant onderwijsbegeleiders

Informatie en adviespunt

Als informatie en adviespunt zijn we vraagbaak in brede zin, zolang het maar specifiek gaat over werken met een visuele beperking. We maken informatie over werk zoeken en werken met een visuele beperking centraal toegankelijk: op één plek, eenduidig en deskundig.

Gidsfunctie

Daarbij heeft Zichtbaar in Werk vooral een gidsfunctie: we helpen de doelgroepen met het vinden van de juiste weg in het onoverzichtelijke woud van partijen die zich bezighouden met alles omtrent werken en een visuele beperking.

Dankzij uitwisseling met professionals bij de diverse organisaties en doordat we onderdeel uitmaken van samenwerkingsverbanden die werken aan werk voor mensen met een visuele beperking, kennen we de wegen en kunnen we de beschikbare kennis delen.

Speciaal voor schoolverlaters: de Werkscan

Voor schoolverlaters met een visuele beperking die gaan werken of werk gaan zoeken, bieden we een ‘werkscan’. Deze scan draagt bij aan een optimale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De werkscan biedt inzicht in de talenten van de jongere en geeft zicht op kansrijke baanmogelijkheden en op ondersteuning en hulpmiddelen die nodig zijn voor duurzame arbeid.

Geschiedenis

Zichtbaar in Werk is in 2017 opgericht als pilot in het project Zichtbaar in Werk. Dit project beoogde in samenwerking met gemeenten, UWV en expertiseorganisaties meer jongeren met een visusbeperking aan het werk te krijgen.

In 2023 heeft het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid het project opnieuw subsidie toegekend, voor de looptijd van 3,5 jaar (met kans op verlenging).