Skip to content

Bemiddelaar

Hieronder staan links ter inspiratie en voor meer informatie over:

Deze informatie komt van verschillende bronnen.

Heeft u zelf een praktijkvoorbeeld of tip om te delen? Mail dan naar info@zichtbaarinwerk.nl.

Arbeidsmarkt

Op dit moment hebben we te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Toch blijft helaas nog veel gekwalificeerd arbeidspotentieel onbenut, zoals b.v. werkzoekende blinde en slechtziende jongeren met een diploma van een reguliere MBO, HBO of WO-opleiding. Zij hebben vaak meer in hun mars dan soms wordt gedacht of verwacht. Bovendien zijn ze vaak extra gemotiveerd om aan het werk te gaan. Juist, omdat ze graag gewoon willen en kunnen deelnemen aan het reguliere arbeidsproces. Professionals bij gemeenten, WSP’s en het UWV kunnen een belangrijke rol spelen bij het begeleiden naar duurzaam werk binnen het reguliere arbeidsproces.

Algemeen

Specifiek voor gemeenten en UWV

Ter inspiratie

Sollicitant met visuele beperking

Solliciteren is voor iedereen een uitdaging, zeker als voor iemand met een visuele beperking hebt. Expertiseorganisaties Koninklijke Visio en Bartiméus Werkpad kunnen werkzoekend adviseren.

Advies & begeleiding

Expertiseorganisaties werken nauw samen met o.a. gemeenten en UWV’s. Er is hier uitgebreide kennis beschikbaar over werknemers en werkzoekenden met een visuele beperking. Zij gaan graag met bemiddelaars en klantmanagers in gesprek, om bij te dragen aan een hogere participatie van afgestudeerde jongeren in het reguliere arbeidsproces.

Subsidies

Niet alleen voor het aanpassen van een werkplek of advies en begeleiding kunnen werkgevers subsidie krijgen. Er is ook ruimte voor een proefplaatsing en kunnen werkgevers aanspraak maken op loonkostendispensatie. Meer informatie vindt u bij het UWV en adviseurs van Koninklijke Visio Zicht op Werk of Bartiméus Werkpad.

Wetgeving

Doel van de Participatiewet is ervoor zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking een baan vinden in het reguliere arbeidsproces. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het begeleiden naar regulier werk van afgestudeerde jongeren met een visuele beperking. Hieronder staat hierover praktische informatie.

Werkplek

Een medewerker of stagiair met visuele beperking moet soms gebruik maken van een aangepaste werkplek. Zelf weten zij vaak precies wat er nodig is. Ook zijn hiervoor speciale adviseurs beschikbaar bij o.a. Koninklijke Visio en Werkpad. Er zijn leveranciers gespecialiseerd in hulpmiddelen voor visueel beperkten. Voor een aangepaste werkplek of hulpmiddelen tijdens het werk is via het UWV subsidie beschikbaar. Welke aanpassing nodig is, verschilt per individuele situatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om speciale software, een brailleleesregel, apart toetsenbord, andere lichtsterkte of lichtinval. In ieder geval kan met deze aanpassing een blinde of slechtziende professional net als zijn of haar collega zonder visuele beperking gewoon aan het werk.

Adviesbureaus van ervaringsdeskundigen