Skip to content

Nieuwe website Zichtbaar in Werk live

Posted in Nieuws

Nieuwe website Zichtbaar in werk live

Voor de pilot Zichtbaar in werk is de nieuwe website live gegaan. Op deze website bundelen we kennis, informatie en ervaringen over werken met een visuele beperking in het reguliere arbeidsproces. We ontwikkelen zelf geen nieuwe kennis en informatie. Wat we doen, is bestaande online informatie bijeen brengen via links naar de bron. Er zijn namelijk al vele organisaties die vanuit hun rol of expertise bruikbare informatie publiceren op hun websites.

Laten zien wat wél kan!

Met deze website helpen we het uitgebreide palet aan ervaringen, kennis en informatie toegankelijker te maken voor onze doelgroepen. Ervaringsdeskundigen delen tips. Hiermee hopen we op meer bewustzijn, kennis en inspiratie. We willen laten zien wat er allemaal wél kan binnen het reguliere arbeidsproces. Ook met een visuele beperking. We zijn daarbij waarschijnlijk niet volledig. Alle aanvullingen zijn dan ook van harte welkom via info@zichtbaarinwerk.nl.

Blinde en slechtziende jongeren met diploma

Voor jongeren tussen de 18 en ca. 30 jaar bundelen we zoveel mogelijk ervaringen, tips en praktische informatie over werken als je blind of slechtziend bent. Dit begint al in de studietijd met een stage. Hier doe je meestal je eerste werkervaring op. Leer je solliciteren. Het is een ideale periode om je sterke kanten te ontdekken en te profileren. Na het behalen van het diploma sta je voor de keuze: verder studeren of werken. Over beide paden staan links naar meer informatie.

Voor werkgevers

Sinds de participatiewet (2015) van kracht is, wordt van werkgevers verwacht mee te werken aan een inclusieve samenleving. Dit betekent dat (potentiële) medewerkers met een (visuele) beperking ook gewoon moeten deelnemen aan het reguliere arbeidsproces. Zo heeft bijvoorbeeld 1/3 van alle mensen met een visuele beperking in Nederland werk. Terwijl 2/3 van de gehele beroepsbevolking werkt. Naar schatting zou nog eens 1/3 van alle blinden en slechtzienden prima kunnen participeren in het reguliere arbeidsproces. Voor werkgevers zijn er diverse subsidies beschikbaar om een inclusieve werkgever te worden. Ook zijn er diverse platforms voor werkgevers en kan er beroep worden gedaan op deskundig advies. Op deze website staan links naar voorbeelden uit de praktijk en praktische informatie.  

Voor professionals

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de begeleiding naar werk van blinde en slechtziende jongeren met diploma van een reguliere beroepsopleiding op studie. Het is voor klantmanagers een enorme uitdaging specifieke kennis en ervaring op te bouwen in korte tijd. Dit geldt ook voor bemiddelaars bij o.a. werkgeversservicepunten (WSP’s) en het UWV. Zij hebben allen te maken met diverse vormen van arbeidsbeperking. Op deze website staan links naar kennis en informatie over de mogelijkheden voor een baan met een visuele beperking.

Financiering

De pilot loopt tot eind 2018 en wordt gefinancierd door (het):

Meer over Zichtbaar in werk