Direct naar inhoud

Privacyverklaring

Welkom op de website van Zichtbaar in Werk. Deze privacyverklaring en dit cookiebeleid zijn van toepassing op alle informatie en diensten die wij aanbieden via www.zichtbaarinwerk.nl. Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaan hier zorgvuldig mee om.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zichtbaar in Werk verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via ons webformulier. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of via het webformulier

Waarom we gegevens nodig hebben

Zichtbaar in Werk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wij gebruiken de gegevens die via het webformulier worden verzameld uitsluitend voor interne doeleinden. We delen deze gegevens niet met derden.

Hoe lang we gegevens bewaren

Zichtbaar in Werk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zichtbaar in Werk verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We delen geen gegevens die via het webformulier zijn verzameld met externe partijen.

Cookies die wij gebruiken

Zichtbaar in Werk gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast gebruiken wij analytische cookies om het gebruik van onze website geanonimiseerd te analyseren en de functionaliteit te verbeteren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zichtbaar in Werk. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@zichtbaarinwerk.nl.

Beveiliging

Zichtbaar in Werk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen

Zichtbaar in Werk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en het cookiebeleid. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te raadplegen.

Contact

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens door Zichtbaar in Werk, neem dan contact met ons op via info@zichtbaarinwerk.nl of 030 2931141.

Met vriendelijke groet,

Het team van Zichtbaar in Werk

Wat vind je van deze pagina?

We horen graag je mening

Bedankt!

Fijn om te horen dat je tevreden bent.

Wat moet er anders of beter?

Wat jammer dat je ontevreden bent. We horen graag je feedback.