Skip to content

Werkgever

Hieronder staan links ter inspiratie en voor meer informatie over:

Deze informatie komt van verschillende bronnen.

Heeft u zelf een praktijkvoorbeeld of tip om te delen? Mail dan naar info@zichtbaarinwerk.nl.

Stage

Studenten met visuele beperking in het reguliere onderwijs zijn ook regelmatig op zoek naar een stageplaats in een bedrijf. Voor hen is het soms lastiger een goede stageplek te vinden. Werkgevers zijn niet altijd gewend aan een medewerker of stagiair die blind of slechtziend is. Toch hebben zij net zoveel kennis als iemand die wel goed ziet. Ook beschikken zij meestal over evenveel vaardigheden. Of juist weer relevante andere vaardigheden. Door een stageplaats te bieden aan een student met visuele beperking, kunt u niet alleen zelf ervaring opdoen. U helpt ook de student te leren hoe het in de praktijk werkt. Niet alleen vanuit het vakgebied, maar ook om eigen sterktes en krachten beter te ontdekken en te benutten. Mocht een blinde of slechtziende student u benaderen voor een stageplaats, en u heeft nog geen ervaring met het werken met een visueel beperkte… Dan is dit uw kans. Lees meer over de mogelijkheden via onderstaande links.

Arbeidsmarkt

Op dit moment hebben we te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Toch blijft helaas nog veel gekwalificeerd arbeidspotentieel onbenut, zoals b.v. werkzoekende blinde en slechtziende jongeren met een diploma van een reguliere MBO, HBO of WO-opleiding. Zij hebben vaak meer in hun mars dan soms wordt gedacht of verwacht. Bovendien zijn ze vaak extra gemotiveerd om aan het werk te gaan. Juist, omdat ze graag gewoon willen en kunnen  deelnemen aan het reguliere arbeidsproces. Voor werkgevers zijn er diverse (online) platforms om o.a. vragen te stellen en kennis en ervaringen te delen.

Platforms voor werkgevers

Praktische informatie

Vraag en aanbod

Sollicitant met visuele beperking

Ontvangt u als werkgever een sollicitatie van een kandidaat die blind of slechtziend is? Misschien is dit voor u voor het eerst. Bedenk u dat deze kandidaat vaak echt bewust voor uw bedrijf heeft gekozen. Bent u als werkgever al inclusief? Of bent u dit van plan? Dan is dit voor u de mogelijkheid om het gesprek aan te gaan met een blinde of slechtziende sollicitant, als hij of zij voldoet aan het gevraagde profiel en de juiste kwalificaties. Wilt u advies van een deskundige? Dan kunt u o.a. terecht bij Koninklijke Visio Zicht op Werk of Bartiméus Werkpad. Experts in deze organisaties kunnen u adviseren over de selectieprocedure, aandachtspunten tijdens het gesprek en eventuele vervolgstappen.

Advies & begeleiding

Als werkgever kunt u te maken krijgen met een werknemer die blind of slechtziend wordt of sollicitant met visuele beperking. Voor u misschien een nieuwe situatie. Mensen met visuele beperking kunnen prima functioneren. Vaak zijn er hulpmiddelen nodig op de werkplek. Ook vraagt het soms een kleine aanpassing van de werkomgeving of collega’s. Wat en hoe is per individueel geval verschillend. Hieronder staan links naar praktische informatie. Wilt u advies van een deskundige? Dan kunt u o.a. terecht bij Koninklijke Visio Zicht op Werk of Bartiméus Werkpad. Experts in deze organisaties kunnen u adviseren en begeleiden.

Expertise

Praktische informatie

Subsidies

Niet alleen voor het aanpassen van een werkplek of advies en begeleiding kunt u als werkgever subsidie krijgen. Er is ruimte voor een proefplaatsing en soms kunt u aanspraak maken op loonkostendispensatie. Het UWV en adviseurs van Koninklijke Visio Zicht op Werk of Bartiméus Werkpad kunnen u adviseren.

Expertise

Praktische informatie

Wetgeving

Doel van de Participatiewet is ervoor zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking een baan vinden in het reguliere arbeidsproces. Van werkgevers wordt een actieve rol verwacht. Er zijn diverse mogelijkheden om iemand met bijvoorbeeld een visuele beperking in dienst te nemen. Hiervoor kunt u ondersteuning krijgen van UWV en gemeenten voor o.a. het aanpassen van een werkplek of het betrekken van een jobcoach. Ook zijn er diverse (online) platforms waar u zich als werkgever bij kunt aansluiten om o.a. vragen te stellen en kennis en ervaringen te delen.

Participatiewet

Banenafspraak

Werkplek

Een medewerker of stagiair met visuele beperking moet soms gebruik maken van een aangepaste werkplek. Zelf weten zij vaak precies wat er nodig is. Ook zijn hiervoor speciale adviseurs beschikbaar bij o.a. Koninklijke Visio en Bartimeus – Werkpad. Er zijn leveranciers gespecialiseerd in hulpmiddelen voor visueel beperkten. Voor een aangepaste werkplek of hulpmiddelen tijdens het werk is via het UWV subsidie beschikbaar. Welke aanpassing nodig is, verschilt per individuele situatie. Het kan bijvoorbeeld gaan om speciale software, een brailleleesregel, apart toetsenbord, andere lichtsterkte of lichtinval. In ieder geval kan met deze aanpassing een blinde of slechtziende professional net als zijn of haar collega zonder visuele beperking gewoon aan het werk.

Algemeen

Expertisecentra

Leveranciers

Adviesbureaus van ervaringsdeskundigen