Direct naar inhoud

Veelgestelde vragen

Overzicht veelgestelde vragen

Arbeidsbemiddelaars

 • Wie kan een Werkscan aanvragen?

  De Werkscan kan worden aangevraagd door arbeidsbemiddelaars van gemeenten. Ook professionals in het onderwijs die studenten begeleiden met de overgang van studie naar werk kunnen de Werkscan aanvragen.

  Let op: er kan alleen een Werkscan worden aangevraagd voor jongeren met een visuele beperking tot 28 jaar die onder de wet- en regelgeving van de gemeente vallen.

 • Wat levert de Werkscan op?

  De Werkscan biedt inzicht in:

  • de unieke talenten van de jongere
  • de manier waarop de jongere zijn visuele situatie ervaart en waar zijn uitdagingen liggen
  • de kansen op de arbeidsmarkt, afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen van de jongere
  • de hulpmiddelen en randvoorwaarden die de jongere nodig heeft om werk te verkrijgen en te behouden

  Daarbij draagt de Werkscan bij aan het zelfvertrouwen bij jongeren met betrekking tot hun kansen op de arbeidsmarkt.

 • Wat is de Werkscan van Zichtbaar in Werk?

  De Werkscan is een tool die vanuit Zichtbaar in Werk is ontwikkeld door Bartiméus en Koninklijke Visio. De Werkscan helpt arbeidsbemiddelaars van gemeentes en onderwijsinstellingen bij de overgang van school naar duurzaam werk voor jongeren met een visuele beperking. De Werkscan biedt inzicht in de talenten, ambities, visuele uitdagingen en kansen op de arbeidsmarkt voor deze jongeren.

 • Hoeveel kost de Werkscan?

  Dankzij subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen we in 2024-2025 een beperkte oplage van de Werkscan gratis aanbieden. Het ministerie financiert deze Werkscans in het kader van bevordering van een inclusieve arbeidsmarkt. Zonder financiering kost de Werkscan € 1.500,-.

 • Voor wie is de Werkscan bedoeld?

  De Werkscan is ontworpen voor jongeren met een visuele beperking die op zoek zijn naar duurzaam werk of die ondersteuning nodig hebben om hun huidige werk te behouden. De leeftijdsgrens ligt bij 28 jaar en de jongeren moeten vallen onder de wetgeving van de gemeente. Hiermee richt de Werkscan zich op het bevorderen van een inclusieve arbeidsmarkt.

 • Hoe vraag ik de Werkscan aan?

  Je kunt de Werkscan aanvragen door contact met ons op te nemen. Dat kan telefonisch op telefoonnummer 030 293 11 41 of per e-mail op info@zichtbaarinwerk.nl.

 • Hoe werkt de Werkscan?

  De Werkscan bestaat uit een dossierstudie, een intakegesprek en een persoonlijkheidsvragenlijst. Een gespecialiseerde arbeidsconsulent van Bartiméus of Koninklijke Visio voert deze stappen uit. Na de afname stelt een rapportage op die inzicht geeft in de talenten, visuele situatie, gewenste hulpmiddelen, mobiliteit en begeleidingsbehoefte van de jongere. Tenslotte bespreekt de arbeidsconsulent de resultaten met de jongere en de arbeidsbemiddelaar. De consulent geeft de rapportage dan mee.

Werknemers

 • Kan ik mijn werkgever wijzen op de regelingen en voorzieningen die beschikbaar zijn?

  Ja, je kunt je werkgever wijzen op de regelingen en voorzieningen die beschikbaar zijn. Je kunt je werkgever verwijzen naar deze webpagina van het UWV.

 • Wat is de banenafspraak en hoe profiteer ik hiervan?

  De banenafspraak is een afspraak tussen het kabinet en werkgevers om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Als je in het doelgroepregister staat, kan je werkgever profiteren van voordelen zoals subsidies en loonkostenvoordelen. Als je hier meer over wilt weten kun je contact opnemen met ons.

 • Kan ik ook voorzieningen krijgen voor mijn vervoer naar het werk?

  Ja, daarbij kijkt het UWV naar persoonsgebonden voorwaarden, die bepalen of je in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening. Het UWV kijkt hierbij naar de meest goedkope voorzieningen.

 • Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor bepaalde voorzieningen of regelingen?

  Het UWV beoordeelt of je in aanmerking komt voor voorzieningen op basis van je ziekte of handicap en de hulp of hulpmiddelen die je nodig hebt om je werk goed te kunnen doen. Informeer bij het UWV naar de voorwaarden.

 • Kan ik ook voorzieningen aanvragen als ik nog geen baan heb?

  Als je nog niet werkt maar naar school gaat, kun je ook voorzieningen aanvragen. Of je nou naar school gaat of werkt, in beide gevallen moet je in de aanvraag onderbouwen waarom een voorziening noodzakelijk is, je moet aangeven waar de voorziening voor het dient en wat de meerwaarde is van de voorziening die je aanvraagt. Ook moet je alles onderbouwen met medische informatie.

 • Kan mijn werkgever ook voorzieningen voor mij aanvragen?

  Nee, voorzieningen zijn persoonsgebonden. Alleen als je voorzieningen nodig hebt die na je dienstverband bij je werkgever blijven, kan hij voor de kosten daarvan wel een vergoeding aanvragen. Je werkgever kan hiervoor terecht bij het UWV. Daarnaast kan je werkgever subsidie aanvragen, zoals loondispensatie.

 • Wat voor soort voorzieningen kan ik als werknemer aanvragen?

  Je kunt verschillende hulpmiddelen en voorzieningen aanvragen. Denk aan een brailleleesregel, voorleeshulp, software-aanpassingen, vervoersvoorziening, ondersteuning van een intermediair of aan jobcoaching .

 • Hoe kan ik mijn visuele beperking op een positieve manier bespreken tijdens mijn sollicitatie?

  Tijdens een sollicitatiegesprek kun je je visuele beperking op een positieve manier bespreken door het juiste moment te kiezen, zoals tijdens het bespreken van je vaardigheden. Leg uit hoe je beperking je unieke vaardigheden heeft bijgebracht en vermeld welke specifieke aanpassingen je nodig hebt om effectief te werken. Benadruk de positieve aspecten van je beperking, wees zelfverzekerd en oplossingsgericht. Dit vermindert eventuele zorgen bij de werkgever en hiermee zet je je zelf krachtiger neer.

 • Wat als ik mijn beperking niet wil melden?

  Het is volledig aan jou om te beslissen of je je visuele beperking op je werk wilt melden of niet. Als je kiest om dit niet te doen, is het belangrijk dat je zorgt dat je de taken die bij je functie horen zelfstandig kunt uitvoeren. Zorg ervoor dat je toegang hebt tot de nodige hulpmiddelen en aanpassingen die je in staat stellen om effectief te werken. Houd er rekening mee dat als je besluit je beperking niet te melden, je mogelijk niet kunt profiteren van wettelijke beschermingen of aanpassingen die je werk makkelijker kunnen maken. Werkgevers zijn vaak verplicht om redelijke aanpassingen te bieden aan werknemers met een bekende beperking, maar als ze niet op de hoogte zijn van jouw situatie, kunnen ze hier niet naar handelen.

 • Hoe bereid ik me voor op mogelijke vragen over mijn visuele beperking tijdens een sollicitatiegesprek?

  Wees duidelijk over de manier waarop je je taken kunt uitvoeren en over de eventuele aanpassingen die je erbij nodig hebt. Benadruk hoe je in het verleden succesvol bent geweest met je beperking. Verdiep je ook in wat er voor de werkgever mogelijk is. Welke voordelen en regelingen zijn er voor bedrijven als ze jou aannemen?

 • Wat kan ik doen als mijn visuele beperking invloed heeft op het maken van oogcontact?

  Leg aan het begin van het gesprek uit dat het voor jou lastig kan zijn om oogcontact te maken vanwege je visuele beperking. Dit helpt misverstanden te voorkomen en stelt de interviewer op zijn gemak.

 • Is het wettelijk verplicht om mijn visuele beperking te melden tijdens de sollicitatie?

  Je bent wettelijk niet verplicht om je visuele beperking te vermelden in de sollicitatieprocedure, tenzij je weet dat je beperking op korte termijn tot arbeidsongeschiktheid kan leiden. Als er naar je beperking gevraagd wordt, moet je wel eerlijk antwoord geven.

 • Hoe kan ik mijn zelfvertrouwen vergroten tijdens een sollicitatieproces?

  Focus op je sterke punten en vaardigheden. Bereid je goed voor door je antwoorden te oefenen, stel vragen over de organisatie en de functie en onthoud dat je waardevolle vaardigheden en ervaringen meebrengt die van belang zijn voor de werkgever. Neem bij twijfel contact op met ons, we helpen je graag verder.

 • Wie kan een Werkscan aanvragen?

  De Werkscan kan worden aangevraagd door arbeidsbemiddelaars van gemeenten. Ook professionals in het onderwijs die studenten begeleiden met de overgang van studie naar werk kunnen de Werkscan aanvragen.

  Let op: er kan alleen een Werkscan worden aangevraagd voor jongeren met een visuele beperking tot 28 jaar die onder de wet- en regelgeving van de gemeente vallen.