Direct naar inhoud

Voor arbeidsbemiddelaars

Iemand met een visuele beperking begeleiden naar werk maak je als arbeidsbemiddelaar in je dagelijkse praktijk waarschijnlijk niet vaak mee. Het is dan ook niet gek dat je er niet alles van weet en dat je vragen hebt. Daarom hebben we een deel van onze website speciaal ingericht voor arbeidsbemiddelaars en -begeleiders bij gemeentes, UWV, opleidingen, re-integratieorganisaties en arbodiensten. Je vindt hier informatie die je kan helpen bij de bemiddeling van mensen met een visuele beperking naar een duurzame baan.

Als je iemand met een visuele beperking begeleidt naar werk, geef je hem de kans om zijn talenten te benutten. Bovendien geeft het zijn zelfvertrouwen een boost en tot slot is het mogelijk dat je klant dankzij een baan financieel onafhankelijk of minder afhankelijk wordt.

Maar je doet niet alleen je klant een plezier. Ook werkgevers kunnen meerwaarde ondervinden als ze iemand met een visuele beperking in dienst nemen. Deze medewerkers brengen immers unieke vaardigheden en perspectieven mee, zoals probleemoplossend vermogen en doorzettingskracht. Bovendien dragen werkgevers met het in dienst nemen van iemand die blind of slechtziend is bij aan een inclusieve en diverse werkomgeving.

Kortom: als je jouw klant met een visuele beperking naar duurzaam werk kunt begeleiden, bouw je aan een maatschappij waarin iedereen meetelt en iedereen zijn steentje bijdraagt.

Man met visuele beperking werkt op kantoor op een toetsenbord van een computer. Hij kijkt in de richting van een vrouw die naast hem aan de hoek van zijn. bureau is gaan zitten. We zien de man in zijn gezicht, de vrouw is onscherp en we zien haar van de zijkant. Ze zijn in overleg met elkaar.
Bespreking achter bureau op kantoor

Een lijst met uitgelichte links

  • De Werkscan

    De Werkscan is een product voor arbeidsbemiddelaars bij gemeentes of begeleiders bij onderwijsinstellingen. De tool geeft zicht op de ambities en mogelijkheden van jongeren met een visuele beperking die werk zoeken of willen behouden en maakt de kans op een succesvolle bemiddeling groter.