Direct naar inhoud

Werkscan | talent in zicht

Tool voor bemiddeling van jongeren met een visuele beperking

Als gemeente of onderwijsinstelling wil je inwoners of studenten optimaal ondersteunen bij het vinden van werk. Dit geldt ook voor jongeren met een visuele beperking. Maar hoe kom je erachter wat voor soort taken voor hen geschikt zijn? En hoe ontdek je welke begeleiding vanuit werkgever nodig is? Dat is voor iedere persoon en elke visuele beperking anders. De Werkscan van Zichtbaar in Werk biedt hier meer inzicht in en helpt je om deze unieke groep effectief naar duurzaam werk te leiden.

De Werkscan is een compact onderzoek dat dient als ‘warme overdracht’ van school naar werk. Je kunt jongeren met een visuele beperking dankzij de inzet van de Werkscan beter begeleiden naar duurzaam werk.

De Werkscan geeft je inzicht in de talenten en de visuele situatie van de jongere die je begeleidt. De Werkscan laat ook zien waar je rekening mee moet houden voor een zo succesvol en duurzaam mogelijke plaatsing. Daarnaast geeft de Werkscan de jongeren vertrouwen in hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Voordelen van de Werkscan

Hoe werkt de Werkscan?

De Werkscan wordt afgenomen door een arbeidsconsulent van Bartiméus of Koninklijke Visio. De procedure bestaat uit verschillende onderdelen:

Op basis van de bevindingen uit deze onderdelen stelt de arbeidsconsulent een rapportage op. Deze omvat de intake, visuele situatie, benodigde hulpmiddelen en randvoorwaarden die de jongere nodig heeft om werk te krijgen of houden, mobiliteit, talenten en begeleidingsbehoefte van de jongere die de Werkscan heeft gedaan.

De arbeidsconsulent bespreekt de resultaten van de Werkscan met jou en de jongeren die je begeleidt in een afsluitend gesprek. Je ontvangt dan rapportage en kunt de betreffende jongere daarmee gerichter helpen naar (behoud van) werk.

Visuele situatie

Voor een accurate beoordeling is informatie over de medische en visuele situatie van de jongere vereist. Koninklijke Visio en Bartiméus kunnen als expertisecentrum medische gegevens opvragen. Dit geeft de arbeidsconsulenten meer duidelijkheid over de visuele situatie van de jongere, waardoor ze een zo compleet mogelijk advies kunnen geven.

Aan de slag

Inzetten van de Werkscan is een stap vooruit in de inclusieve arbeidsbemiddeling. Als gemeente of onderwijsinstelling speel je een cruciale rol in het verbinden van talenten met kansen op de arbeidsmarkt. Gebruik de Werkscan als gereedschap om jongeren met een visuele beperking effectief te begeleiden naar een duurzame toekomst op de arbeidsmarkt.

Met de Werkscan kun je de brug slaan tussen onderwijs en werk. Zo geef je ook jongeren met een visuele beperking de kans hun potentieel volledig te benutten.

Voorzijde van de Werkscan-flyer. Foto van vrouw met visuele beperking achter laptop, daaronder staat: Werkscan, talent in zicht. Daaronder een alinea met algemene informatie over de Werkscan (voor wie bedoeld, wie kan aanvragen, waarom een werkscan)
Voorzijde Werkscan-flyer

Gratis dankzij financiering

Dankzij een subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen we in 2024-2025 een beperkte oplage van de Werkscan gratis aanbieden. Het ministerie financiert deze Werkscans in het kader van bevordering van een inclusieve arbeidsmarkt. Zonder financiering kost de Werkscan € 1.500, -.

Een lijst met uitgelichte links

 • Flyer Werkscan

  Download de flyer en lees verder of gebruik de flyer voor verspreiding onder de doelgroep van de Werkscan: arbeidsbemiddelaars van gemeentes en begeleiders vanuit onderwijs die jongeren met een visuele beperking begeleiden naar werk.

Maak talent zichtbaar

Bel of mail ons, vraag de Werkscan aan en vergroot de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt!

Veelgestelde vragen

 • Wat is de Werkscan van Zichtbaar in Werk?

  De Werkscan is een tool die vanuit Zichtbaar in Werk is ontwikkeld door Bartiméus en Koninklijke Visio. De Werkscan helpt arbeidsbemiddelaars van gemeentes en onderwijsinstellingen bij de overgang van school naar duurzaam werk voor jongeren met een visuele beperking. De Werkscan biedt inzicht in de talenten, ambities, visuele uitdagingen en kansen op de arbeidsmarkt voor deze jongeren.

 • Wie kan een Werkscan aanvragen?

  De Werkscan kan worden aangevraagd door arbeidsbemiddelaars van gemeenten. Ook professionals in het onderwijs die studenten begeleiden met de overgang van studie naar werk kunnen de Werkscan aanvragen.

  Let op: er kan alleen een Werkscan worden aangevraagd voor jongeren met een visuele beperking tot 28 jaar die onder de wet- en regelgeving van de gemeente vallen.

 • Voor wie is de Werkscan bedoeld?

  De Werkscan is ontworpen voor jongeren met een visuele beperking die op zoek zijn naar duurzaam werk of die ondersteuning nodig hebben om hun huidige werk te behouden. De leeftijdsgrens ligt bij 28 jaar en de jongeren moeten vallen onder de wetgeving van de gemeente. Hiermee richt de Werkscan zich op het bevorderen van een inclusieve arbeidsmarkt.

 • Wat levert de Werkscan op?

  De Werkscan biedt inzicht in:

  • de unieke talenten van de jongere
  • de manier waarop de jongere zijn visuele situatie ervaart en waar zijn uitdagingen liggen
  • de kansen op de arbeidsmarkt, afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen van de jongere
  • de hulpmiddelen en randvoorwaarden die de jongere nodig heeft om werk te verkrijgen en te behouden

  Daarbij draagt de Werkscan bij aan het zelfvertrouwen bij jongeren met betrekking tot hun kansen op de arbeidsmarkt.

 • Hoe werkt de Werkscan?

  De Werkscan bestaat uit een dossierstudie, een intakegesprek en een persoonlijkheidsvragenlijst. Een gespecialiseerde arbeidsconsulent van Bartiméus of Koninklijke Visio voert deze stappen uit. Na de afname stelt een rapportage op die inzicht geeft in de talenten, visuele situatie, gewenste hulpmiddelen, mobiliteit en begeleidingsbehoefte van de jongere. Tenslotte bespreekt de arbeidsconsulent de resultaten met de jongere en de arbeidsbemiddelaar. De consulent geeft de rapportage dan mee.

 • Hoeveel kost de Werkscan?

  Dankzij subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen we in 2024-2025 een beperkte oplage van de Werkscan gratis aanbieden. Het ministerie financiert deze Werkscans in het kader van bevordering van een inclusieve arbeidsmarkt. Zonder financiering kost de Werkscan € 1.500,-.

 • Hoe vraag ik de Werkscan aan?

  Je kunt de Werkscan aanvragen door contact met ons op te nemen. Dat kan telefonisch op telefoonnummer 030 293 11 41 of per e-mail op info@zichtbaarinwerk.nl.

Geef je mening

Ben je tevreden met de informatie op deze pagina?

Positieve feedback

Dank je wel voor je positieve reactie

Jammer dat je niet tevreden bent

Wat moet er volgens jou anders? Gebruik het formulier hieronder om je feedback te geven.