Direct naar inhoud

Regelingen en voorzieningen

Als je een werknemer met een visuele beperking in dienst hebt of wilt nemen, kun je gebruik maken van verschillende regelingen en voorzieningen. Dat is prettig want blinde of slechtziende medewerkers hebben vaak behoefte aan begeleiding of hulpmiddelen. Met de juiste inzet daarvan kunnen zij hun werk goed uitvoeren en zijn ze van toegevoegde waarde in je organisatie.

Voorzieningen

Er zijn verschillende hulpmiddelen en voorzieningen voor werk waar je werknemer met een visuele beperking aanspraak op kan maken. Ze variëren van een brailleleesregel, een voorleeshulp, aanpassingen in de software of vervoersvoorziening naar de werkplek tot een jobcoach of ondersteuning van een intermediair. Deze ondersteuning geeft mensen met een visuele beperking een betere positie op de arbeidsmarkt. Je werknemer kan hulpmiddelen en werkvoorzieningen aanvragen bij het UWV.

Als werkgever kun je voor bepaalde voorzieningen ook een vergoeding aanvragen. Dat betreft een vergoeding voor de kosten die je maakt voor aanpassingen die na afloop van het dienstverband in jouw organisatie blijven. Hiervoor kun je terecht bij het UWV, op deze pagina over vergoedingen lees je er meer over.

We maken het makkelijker voor mensen met een visuele beperking om hulpmiddelen aan te vragen én te behouden voor werk. Zo kunnen zij volwaardig meedoen en hun talenten op de werkvloer ten volle inzetten.
Carola Schouten Diende als minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen het wetsvoorstel in voor aanvragen van werkvoorziening bij het UWV

Meer over vergoedingen voor niet-meeneembare voorzieningen

Regelingen

Als werkgever van iemand die blind of slechtziend is, kun je gebruik maken van interessante regelingen. Die maken het aantrekkelijk om mensen met een visuele beperking in dienst te nemen of in dienst te houden. Wat voor jou van toepassing is, hangt van verschillende zaken af.

Medewerker met een uitkering

Er zijn verschillende voordelen en regelingen als je werknemer een uitkering heeft. Welke dat zijn hangt af van de uitkering van je werknemer:

Meer weten over de voordelen en regelingen die het UWV biedt aan werkgevers die iemand met een uitkering in dienst hebben? Lees dan verder op de pagina ‘Voordelen en regelingen’ van het UWV.

Medewerker in doelgroepregister/ banenafspraak

Als je medewerker in het Doelgroepregister van het UWV staat, dan valt hij onder de doelgroep van de banenafspraak. Dat is een afspraak tussen het kabinet en werkgevers die zorgt voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het UWV beheert het doelgroepregister. Werkgevers die iemand in dienst nemen met een indicatie banenafspraak kunnen gebruik maken van een aantal voordelen.

Na mijn afstuderen heb ik gebeld met het LUMC omdat ik interesse had in een betaalde functie en vanwege mijn visuele beperking ingeschreven sta in het doelgroepregister van het UWV
Arend van Baarsen Geestelijk verzorger in het Leids Universitair Medisch Centrum
Lees het verhaal van Arend

Loonkostensubsidie (LKS)

Als je een werknemer uit het doelgroepregister een baan aanbiedt en je medewerker heeft drie tot zes maanden gewerkt, dan kan een loonwaardedeskundige een loonwaardemeting uitvoeren. Jij en je medewerker vullen daarvoor allebei een vragenlijst in. Daarna volgt een gesprek en tenslotte een loonwaarderapport. Op basis van de loonwaarde ontvang je maandelijks een tegemoetkoming in de loonkosten.

Omdat er in de eerste drie tot zes maanden nog geen meting is gedaan, is in die periode de forfaitaire loonkostensubsidie van toepassing. Dit betekent dat je in die maanden vijftig procent subsidie als tegemoetkoming ontvangt. De loonkostensubsidie is altijd gebaseerd op het wettelijk minimumloon, behorende bij de leeftijd van de medewerker.

No-riskpolis

De no-riskpolis is een regeling voor looncompensatie bij ziekte. Als je werknemer uitvalt, neemt het UWV de loonkosten voor een groot deel over. Meld je medewerker binnen zes weken ziek bij het werkgeversportaal van het UWV.

Meer informatie over ziekte en uitval vind je op onze website op de pagina ‘Ziekte-en-uitval’.

Jobcoaching

Jij en je nieuwe medewerker kunnen gebruik maken van de UWV-voorziening jobcoaching. De kosten voor deze voorziening komen voor rekening van het uitvoeringsinstituut. Jobcoaching helpt jou en je werknemer zodat die z’n werk beter kan uitvoeren. Begeleiding op de werkplek staat daarbij centraal. De jobcoach bepaalt in overleg met jou en je medewerker de frequentie van de begeleiding. Jullie formuleren ook samen de ontwikkelpunten in relatie tot de werkzaamheden en de beperking.

Loonkostenvoordeel (LKV)

In de eerste drie maanden van het dienstverband kun je loonkostenvoordeel (LKV) aanvragen. Dat kan via de loonaangifte. Hiervoor heb je een kopie van de doelgroepverklaring LKV van je medewerker nodig. Het loonkostenvoordeel is maximaal drie jaar van toepassing.

Waardevolle links

 • Wat is de banenafspraak en hoe profiteer ik hiervan?

  De banenafspraak is een afspraak tussen het kabinet en werkgevers om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Als je in het doelgroepregister staat, kan je werkgever profiteren van voordelen zoals subsidies en loonkostenvoordelen. Als je hier meer over wilt weten kun je contact opnemen met ons.

 • Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor bepaalde voorzieningen of regelingen?

  Het UWV beoordeelt of je in aanmerking komt voor voorzieningen op basis van je ziekte of handicap en de hulp of hulpmiddelen die je nodig hebt om je werk goed te kunnen doen. Informeer bij het UWV naar de voorwaarden.

 • Kan ik mijn werkgever wijzen op de regelingen en voorzieningen die beschikbaar zijn?

  Ja, je kunt je werkgever wijzen op de regelingen en voorzieningen die beschikbaar zijn. Je kunt je werkgever verwijzen naar deze webpagina van het UWV.

 • Kan ik ook voorzieningen krijgen voor mijn vervoer naar het werk?

  Ja, daarbij kijkt het UWV naar persoonsgebonden voorwaarden, die bepalen of je in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening. Het UWV kijkt hierbij naar de meest goedkope voorzieningen.

 • Kan mijn werkgever ook voorzieningen voor mij aanvragen?

  Nee, voorzieningen zijn persoonsgebonden. Alleen als je voorzieningen nodig hebt die na je dienstverband bij je werkgever blijven, kan hij voor de kosten daarvan wel een vergoeding aanvragen. Je werkgever kan hiervoor terecht bij het UWV. Daarnaast kan je werkgever subsidie aanvragen, zoals loondispensatie.

Meer info of advies op maat?

Neem contact met ons op.

Geef je mening

Ben je tevreden met de informatie op deze pagina?

Positieve feedback

Dank je wel voor je positieve reactie

Jammer dat je niet tevreden bent

Wat moet er volgens jou anders? Gebruik het formulier hieronder om je feedback te geven.