Direct naar inhoud

Ziekte en uitval

Als je werknemer ziek is of om een andere reden uitvalt, sta je als werkgever voor de uitdaging om hem te begeleiden bij terugkeer naar werk. Dit proces vereist specifieke aandacht en maatwerk, zeker als het gaat om een medewerker met een visuele beperking. Op deze webpagina vind je informatie die je helpt om je werknemer zo goed mogelijk te begeleiden met terugkeer naar werk.

Het begeleiden van een zieke werknemer met een visuele beperking vraagt om specifieke kennis en maatwerk. Als je gebruik maakt van de juiste regelingen en ondersteuning en aandacht besteedt aan zowel de persoonlijke als de praktische aspecten van de re-integratie, kun je je werknemer helpen om zo goed mogelijk terug te keren naar werk.

Wet- en regelgeving

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter ben je verplicht om je werknemer zo goed mogelijk te begeleiden bij zijn re-integratie. Dat traject kent meerdere fases, die starten met spoor 1.

Spoor 1

In dit traject onderzoek je of je werknemer kan terugkeren in zijn huidige functie. Als dit niet mogelijk is, moet je kijken naar een andere functie binnen je organisatie. In beide gevallen kijk je ook naar de impact van de visuele beperking. Soms volstaat het om de werkplek aan te passen zodat het werk weer toegankelijk is voor je werknemer. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als je werknemer uitvalt doordat zijn oogaandoening verergert. Aanpassingen zijn persoons- en situatieafhankelijk en kunnen variëren van technische hulpmiddelen zoals schermlezers en braille-leesregels tot fysieke aanpassingen in de werkomgeving zelf. Zoals de vaste werkplek en verlichting.

Spoor 2

Als er geen geschikte werkplek binnen je eigen organisatie gevonden kan worden, ben je als werkgever wettelijk verplicht om een tweedespoortraject in te zetten. Dit houdt in dat je de werknemer moet helpen bij het vinden van werk bij een andere werkgever. Voordat een tweedespoortraject wordt ingezet, moet er door middel van een specialistisch arbeidsdeskundig onderzoek worden gekeken of:

 1. De werknemer nog mogelijkheden heeft binnen de huidige functie
 2. Er andere mogelijkheden zijn binnen de organisatie

Alleen als beide opties niet aan de orde zijn, moet je een tweedespoortraject inzetten.

Deze aanpak zorgt ervoor dat alle mogelijkheden binnen de eigen organisatie eerst worden onderzocht voordat er naar externe opties wordt gekeken. Het is belangrijk om dit proces zorgvuldig te doorlopen om de beste uitkomst voor zowel de werknemer als de werkgever te waarborgen.

Intake en bemiddeling

In het tweedespoortraject krijg je als werkgever ondersteuning van een arbeidsconsulent en een bedrijfsarts. Deze professionals helpen je met de bemiddeling naar ander werk voor je werknemer. De bemiddeling start met een intake. Hierbij wordt gekeken naar de specifieke situatie van je werknemer. Daarbij wordt diens visuele beperking meegenomen. Zo ontstaat een duidelijk beeld van wat je werknemer kan en wat niet.

Vervolgens start de bemiddeling naar ander werk. Die bemiddeling bestaat uit twee fases:

Persoonsgerichte begeleiding

Tijdens het re-integratieproces in het tweede spoor is het belangrijk om aandacht te besteden aan de persoonlijke situatie van je werknemer. Tijdens het hele traject is er aandacht voor acceptatie en vinden er regelmatig gesprekken plaats.

Man in overleg met een vrouw. Ze zitten in een zakelijke omgeving, maar wel in een meer casual setting, op een bank. De man kijkt naar de vrouw en luistert begripvol. Hij heeft een pen en een notitieboek in zijn handen. We zien de man in het gezicht, de vrouw is niet herkenbaar, we zien haar schouders en achterhoofd.
Werkgever in gesprek met een medewerker

WIA-begeleiding door expertiseorganisatie

Als het ondanks alle inspanningen niet lukt om passend werk te vinden, komt de WIA-keuring in beeld. Bereid je werknemer goed voor op deze keuring en Houd je werknemer tijdens dit proces in dienst en bereid hem goed voor op de WIA-keuring.

Je kunt hiervoor de hulp inzetten van een arbeidsadviseur van expertisecentra als Koninklijke Visio of Bartiméus. Zij zorgen er met hun gespecialiseerde begeleiding voor dat je werknemer goed voorbereid in gesprek kan gaan met het UWV.

Toegevoegde waarde

De ondersteuning vanuit expertiseorganisaties biedt duidelijke voordelen voor zowel jou als je werknemer:

Uitgebreide ondersteuning tijdens het hele traject

De arbeidsadviseur van de gekozen expertiseorganisatie begeleidt je werknemer gedurende het hele WIA-traject. Met diepgaande kennis van de UWV-werkwijze, de Wet verbetering Poortwachter en de impact van specifieke visuele problematiek op werk, geven zij de volgende ondersteuning:

 1. Grondige analyse van:
  • Het re-integratiedossier
  • Het actuele belastbaarheidsprofiel van de bedrijfsarts
  • Medische en oogheelkundige gegevens
  • Intake en visueel onderzoek van de expertiseorganisatie
  • Eerder uitgevoerde onderzoeken (indien beschikbaar)
 2. Persoonlijke voorbereiding:
  • Inhoudelijke voorbespreking met de werknemer over de invloed van de visuele problematiek op leven en functioneren
  • Voorbereiding op gesprekken met de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige
 3. Actieve begeleiding:
  • Aanwezigheid en ondersteuning tijdens de UWV-gesprekken
  • Nazorggesprek over de verstrekte WIA-beoordeling

Advies en terugkoppeling

Na afloop van de UWV-gesprekken koppelt de arbeidsadviseur van Bartiméus of Koninklijke Visio aan je terug. Dat gebeurt alleen met toestemming van je werknemer. In de terugkoppeling bespreken jullie de resultaten van de WIA-beoordeling. Daarnaast licht de arbeidsadviseur eventuele vervolgstappen toe.

Dankzij de uitgebreide begeleiding zorgt de arbeidsadviseur ervoor dat alle betrokken partijen optimaal geïnformeerd zijn en dat jij en je medewerker de beste ondersteuning krijgen tijdens het WIA-traject.

Meer informatie

Informatie en advies op maat

Je kunt bij de re-integratie gebruik maken van de expertise die de arbeidsconsulenten van Bartiméus en Koninklijke Visio in huis hebben. Zij kunnen jou en je werknemer begeleiden vanaf het tweedespoortraject tot en met de WIA-procedure.

Neem contact op met Zichtbaar in Werk, dan denken wij met je mee voor de best passende optie.

Geef je mening

Ben je tevreden met de informatie op deze pagina?

Positieve feedback

Dank je wel voor je positieve reactie

Jammer dat je niet tevreden bent

Wat moet er volgens jou anders? Gebruik het formulier hieronder om je feedback te geven.