Direct naar inhoud

Langdurig ziek

Je bent langdurig ziek of valt om een andere reden (bijvoorbeeld je visuele beperking) uit bij je werk, wat doe je dan? Hoe kan je werkgever je begeleiden bij terugkeer naar werk? Wat kun je zelf doen? Welke rol speelt je visuele beperking? Op deze webpagina vind je informatie die jou en je werkgever kan helpen bij je terugkeer naar werk.

Als je werk te veel van je vraagt, bijvoorbeeld door een (toenemende, progressieve) visuele beperking, dan moet je werkgever samen met jou onderzoeken wat hij kan doen zodat je weer aan het werk kunt. Je kunt hierbij ook je bedrijfsarts betrekken. Samen kun je ervoor zorgen dat je je niet lang of volledig ziek hoeft te melden en als je tijdig hulp inschakelt, voorkom je ziekmelding misschien wel helemaal.

Wet- en Regelgeving

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter is je werkgever verplicht om je zo goed mogelijk te begeleiden bij het behoud van of de terugkeer naar werk. Hierbij is het belangrijk om te kijken in hoeverre dat komt doordat je blind of slechtziend bent. Deze fase, waarin je samen met je werkgever zoekt naar oplossingen voor je uitval, heet Spoor 1.

Spoor 1

Aanpassingen en hulpmiddelen

Soms is het genoeg om je werkplek aan te passen, zodat je werk toegankelijker wordt. Welke aanpassingen nodig zijn, is heel persoonlijk. Dit hangt af van wat jij nodig hebt en wat er voor je werk nodig is. Het kan gaan om aanpassingen op verschillende terreinen. Denk bijvoorbeeld aan:

Om erachter te komen welke aanpassingen jij nodig hebt, kun je je werkgever vragen naar de mogelijkheden voor gericht onderzoek, zoals een ICT-hulpmiddelenonderzoek of werkplekonderzoek. Je kunt je werkgever daarvoor verwijzen naar de pagina over onderzoeken (voor werkgevers) op onze site.

Kun je ondanks de hulpmiddelen en werkplekaanpassingen toch niet terugkeren in je huidige functie, dan kun je een gespecialiseerd arbeidsdeskundig onderzoek overwegen. Daarbij krijg je te maken met vragen als:

Spoor 2

Is er geen geschikte werkplek in de organisatie? Dan is je werkgever wettelijk verplicht om een 2e spoortraject in te zetten. Je krijgt dan hulp bij het vinden van werk bij een andere werkgever.

Intake en bemiddeling

In het 2e spoortraject krijgen jij en je werkgever ondersteuning van een bedrijfsarts en arbeidsconsulent.

Je kunt daarbij ook gebruik maken van een arbeidsconsulent van de expertisecentra voor mensen met een visuele beperking: Bartiméus en Koninklijke Visio. De consulent kan jou en je werkgever begeleiden tot en met een eventuele WIA-procedure.

De bemiddeling naar werk bij een andere organisatie begint met een intake en het opstellen van een re-integratieplan. Daarin wordt je visuele beperking meegenomen en ontstaat een duidelijk beeld van je mogelijkheden, talenten en ambities.

Daarna start de bemiddeling naar ander werk. Dit bestaat uit twee stappen:

  1. Arbeidsoriëntatie: welke banen zijn er? Ook kijken jullie naar je CV en passen dat zo nodig aan.
  2. Werkgerichte fase: samen met de arbeidsconsulent benader je mogelijke werkgevers met de vraag naar een werkervaringsplaats.

Persoonsgerichte begeleiding

Man in overleg met een vrouw. Ze zitten in een zakelijke omgeving, maar wel in een meer casual setting, op een bank. De man kijkt naar de vrouw en luistert begripvol. Hij heeft een pen en een notitieboek in zijn handen. We zien de man in het gezicht, de vrouw is niet herkenbaar, we zien haar schouders en achterhoofd.
Werkgever in gesprek met een medewerker

Tijdens het re-integratieproces mag je verwachten dat er aandacht wordt besteed aan jouw persoonlijke situatie. Dit betekent onder andere:

WIA-keuring

Als het niet lukt passend werk te vinden, komt de WIA-keuring in beeld. Het kan betekenen dat je uiteindelijk (gedeeltelijk) afgekeurd wordt.

WIA-begeleiding door expertiseorganisatie

Je kunt voor de WIA-begeleiding de hulp inroepen van een expertiseorganisatie als Bartiméus en Koninklijke Visio. Een arbeidsconsulent van het expertisecentrum helpt je met de voorbereiding op gesprekken met het UWV over de WIA-keuring. Deze begeleiding zorgt voor optimaal inzicht in jouw visuele mogelijkheden en omstandigheden.

De WIA-begeleiding van een expertiseorganisatie bestaat uit een aantal stappen:

Na de gesprekken met het UWV geeft de arbeidsconsulent, met jouw instemming, een terugkoppeling aan je werkgever​.

Meer informatie

Informatie en advies op maat

Neem contact op met Zichtbaar in Werk, dan denken wij met je mee voor de best passende optie.

Geef je mening

Ben je tevreden met de informatie op deze pagina?

Positieve feedback

Dank je wel voor je positieve reactie

Jammer dat je niet tevreden bent

Wat moet er volgens jou anders? Gebruik het formulier hieronder om je feedback te geven.