Skip to content

Campagne ‘Wij willen werken’

Posted in Nieuws, and Uitgelicht

Slechts 3 op de 10 mensen met een visuele beperking heeft een baan

Het Bartiméus Fonds, de Oogvereniging en Visio Foundation bundelen hun krachten en hebben op 18 september 2023 een gezamenlijke campagne gelanceerd. Het doel: de werkgelegenheid van mensen met een visuele beperking vergroten. Want ondanks de huidige krapte op de arbeidsmarkt wordt deze groep werknemers nog steeds over het hoofd gezien. De alarmerende statistieken vragen dringend om verandering.

Uit recente cijfers blijkt dat slechts 3 op de 10 mensen met een visuele beperking die kunnen werken, momenteel een betaalde baan heeft. De campagne ‘Wij willen werken’ heeft als hoofddoel om bewustzijn te creëren over deze ondervertegenwoordiging op de arbeidsmarkt en om concrete stappen te ondernemen om deze onrechtvaardigheid aan te pakken. De campagne richt zich op meerdere doelen, met als hoogtepunt een petitie die via billboards en social media wordt gepromoot. Deze petitie roept het publiek op om hun steun te betuigen aan het recht op werk voor mensen met een visuele beperking. Belangrijkste feiten en doelstellingen van de campagne:

  • Bewustwording vergroten : over het gebrek aan werkgelegenheid voor mensen met een visuele beperking. Het publiek wordt aangemoedigd om de petitie te ondertekenen en de boodschap te verspreiden.
  • Petitie voor verandering : de organisaties achter de campagne zullen de handtekeningen aanbieden aan MKB Nederland om een constructief gesprek te starten over het creëren van gelijke kansen voor mensen met een visuele beperking op de arbeidsmarkt
  • Samenwerking en partnerschap : een oproep aan werkgevers, maatschappelijke organisaties en de overheid om samen te werken aan inclusieve werkplekken en passende ondersteuning voor mensen met een visuele beperking.
  • Oproep tot actie : de campagne moedigt werkgevers aan om de voordelen van diversiteit en inclusie te omarmen en mensen met een visuele beperking kansen te bieden om hun potentieel te benutten.

Joeke van der Mei, directeur van het Bartiméus Fonds: “Het is een gemiste kans dat mensen die blind of slechtziend zijn nog zo vaak worden buitengesloten van de arbeidsmarkt.”

Luuk-Jan Boon, directeur van de Oogvereniging: “Net als iedereen, hebben ook mensen met een oogaandoening recht op bestaanszekerheid. Een betaalde baan helpt daarbij. Geef mensen die blind of slechtziend zijn een kans!”

Sabine Fijn van Draat, bestuurssecretaris van Visio Foundation: “Veel werkgevers hebben ‘koudwatervrees’, terwijl met wat aanpassingen inclusieve werkplekken voor mensen met een visuele beperking kunnen worden gecreëerd.” Voor meer informatie en voor het ondertekenen van de petitie, ga naar www.wijwillenwerken.nl