Skip to content

Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten

Posted in Nieuws

Met dit wetsvoorstel wordt de zorg voor de uitvoering van technische werkvoorzieningen voor mensen met een visuele beperking overgeheveld van de gemeenten naar het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt valt onder de Participatiewet. Gemeenten voeren de Participatiewet uit en hebben nu de zorg voor de uitvoering van technische werkvoorzieningen voor mensen met een visuele beperking. Bij het UWV heeft men de deskundigheid en ervaring wat betreft deze voorzieningen en gebruikers kunnen voortaan terecht bij één loket. De Participatiewet wordt hiervoor gewijzigd.

Bron van dit bericht: Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten | Tweede Kamer der Staten-Generaal